Պորտֆոլիո

Աշխատանքներ և պրոյեկտներ

Types


  • Architecture


INFORMATIONS


Առեվտրի կենտրոն
Հասցե՝ Ռուսաստան, Մոսկվա, Կուտուզովսկու պողոտա 63-67
Փուլ՝ Նախագծված 2012թ
 


SHARE